Analyticko-výzkumný tým realizuje zejména výzkumy drogových scén a rizikových jevů. Naše výzkumy mají praktický účel i charakter, jsou zaměřeny především na rozvoj služeb Laxus z.ú., avšak svou činnost nabízíme i ostatním subjektům ze státního sektoru, nestátním organizacím i jednotkám samosprávy.


Jaké typy služeb vám můžeme nabídnout?

– Analýza drogové scény

– Výzkumy rizikového či závislostního chování a návrh vhodných intervencí

– Analýza potřeb vybraných cílových skupin uživatelů sociálních služeb


ANALYTICKO-VÝZKUMNÝ TÝM 

Bc. Artem Vartanyan – vedoucí analyticko-výzkumného týmu, sociální pedagog, terénní pracovník, tel.: +420 733 531 078

Bc. Petr Pavlíček – sociální antropolog, terénní pracovník

Mgr. Barbora Konrády – absolventka sociální patologie a mediálních studií, terénní pracovnice

 

Konzultace výzkumné činnosti:

Mgr. Ing. Jiří Staníček – adiktolog, sociální pracovník, poradenský pracovník

Mgr. Blanka Kissová – sociální antropoložka


Dosavadní realizace výzkumné činnosti:


V případě zájmu o výzkumnou a analytickou činnost nás kontaktujte.