Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované terénní formou.


Místo poskytování služeb Centra terénních programů Královéhradeckého kraje: Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Královéhradeckého kraje. Jde o okresy: Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Hradec Králové.
Adresa: Říční 1252/3A, 500 02 Hradec Králové
Telefony:
777 626 309
775 565 309
776 626 309
734 319 995
E-mail: teren.hradec@laxus.cz
Facebook: Terénní programy Laxus

Provozní doba: Po – Pá 10:00 – 18:00


Týdenní rozpis výjezdů:

Pondělí:

Lázně Bělohrad 12:30-13:30; Nová Paka 13:45-15:30; Jičín 16-17 775 565 309

Hronov 13-14; Červený Kostelec 14:30-15:30; Česká Skalice 16-17 734 319 995

Úterý:

časy dle dohody: Kvasiny, Solnice, Vamberk, Rokytnice v Orl. h., Kostelec n. Orl., Týniště n. Orl., 776 626 309

Chlumec n. Cidl. 12:30-13:30; Nový Bydžov 13:45-14:45, Jaroměř 15:30-17  775 565 309

Náchod 13-15; Nové Město n. M. 15:15-17; 777 626 309

Středa:

Jičín 13-15:30; Hořice 16-17:30, Sobotka, Kopidlno na zavolání do 15 hod. 775 565 309

Broumov 13:30-15:15; Meziměstí na zavolání do 15 hod.; Police n. M. 15:45-16:15     734 319 995

Čtvrtek:

Opočno 12:45-13:45; Dobruška 14-15; Náchod 15:30-16:45; 777 626 309

Rychnov n. Kn. 13-15:15; Vamberk 15:30-16; Kostelec n. Orl. 16:30-17 776 626 309


Poslání:
Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Královéhradeckého kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Stručná nabídka služeb:

 • Kontaktní práce: Kontaktní prací rozumíme specifický druh kontaktu s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.
 • Základní sociální poradenství: Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí, a to i těm, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.
 • Harm reduction program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.
 • Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na hepatitidu typu B a C a vir HIV. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
 • Informační servis: Poskytování informací z oblasti bezpečnějšího užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.
 • Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.
 • Poradenství: Poradenstvím v terénu rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.
 • Možnost využití telefonu: Využití internetu telefonu nabízíme za účelem obstarávání běžných záležitostí a udržení kontaktu se sociálním prostředím.
 • Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

Cílová skupina:

Uživatelé drog a jiné osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady rizikového chování spojeného s užíváním drog.

 • uživatelé drog
 • osoby blízké uživatelům drog (osoby žijící s uživateli drog, sdílející s nimi společné prostory; zároveň do této skupiny patří rodinní příslušníci a osoby jinak vztahově blízké uživatelům drog).

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • Vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby Centra terénních programů.
 • Poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog.
 • Ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace.
 • Odkazování a zprostředkování dalších služeb.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • Ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček).
 • Poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog.
 • Rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi sociálních a zdravotních služeb.

Principy poskytování služeb:

 • Nízkoprahovost
 • Potřebnost
 • Spolupráce a partnerství
 • Profesionalita a respekt
 • Harm reduction

Kapacita: 30 klientů/den


Personální zabezpečení: Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tým:

 • Bc. Petr Pavlíček – vedoucí centra, terénní pracovník, tel.: +420 773 071 489
 • Bc. Tereza Cermanová – terénní pracovnice, sociální pracovnice
 • Bc. Miroslava Kaplanová – terénní pracovnice, sociální pracovnice
 • Mgr. Magdaléna Erdingerová – terénní pracovnice
 • Mgr. Denisa Hypiusová – terénní pracovnice, sociální pracovnice

 • Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Projekt byl podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem.
 • Projekt byl realizován za podpory měst: Broumov, Česká Skalice, Dobruška, Hořice, Hronov, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Meziměstí, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Opočno, Smiřice, Rychnov nad Kněžnou.
 • Projekt podpořilo město Police nad Metují.